ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന പ്രവാസികളുമായി ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളുടെ സൗജന്യ വിമാനം കേരളത്തിൽ

കൊറോണ സമയത്ത് ജോലി നഷ്ടം മൂലവും വിസിറ്റിംഗ് വിസ കാലാവധി അവസാനിച്ചത് മൂലവും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന പ്രവാസികളിൽ നിന്നും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരെ കൃത്യമായ സ്‌ക്രീനിങ്ങിലൂടെ കണ്ടെത്തിയാണ് സൗജന്യമായി നാട്ടിലെത്തിച്ചത്. ദുബായ് കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓർമ, ഷാർജാ കേന്ദ്രമാക്കി....

Page 1 of 15301 2 3 4 5 6 7 8 9 1,530
Top