കയർ കേരള: തൊഴിലാളികൾക്കായി കയർ കൈപ്പിരി മൽസരം

ആലപ്പുഴ: കയർ കേരളയോടനുബന്ധിച്ച് കയർ മേഖലയിലെ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾക്കായി കയർ കൈപ്പിരി മൽസരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കയർ മേഖലയിലെ പരമ്പരാഗത തൊഴിൽരൂപത്തെ പുതുതലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ മൽസരം നടത്തുന്നത്. 24ന് വൈകിട്ട് മൂന്നു മണിക്ക് ആലപ്പുഴ ബീച്ചിലാണ് മൽസരം നടക്കുക.

 

ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനത്തെത്തുന്നവർക്ക് യഥാക്രമം 5000, 2500, 1500 രൂപ വീതം സമ്മാനം നൽകും. വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്കും രജിസ്ട്രേഷനും 9895065420, 7994327527 എന്നീ നമ്പറുകളില്‍ വിളിക്കുക.

Top