കൊച്ചുള്ളി ആള് ചില്ലറക്കാരനല്ല; കൊച്ചുള്ളിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അറിയാമോ ?

ചുവന്നുള്ളിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഴമൊഴിയാണ് ആറു ഭൂതത്തെ കൊന്നവളാണ് ഉള്ളി എന്ന്. ആറു ഭൂതം എന്നാല്‍ പ്രമേഹം, പ്ലേഗ്,അര്ബുദം, ഹൃദ്രോഗം, മഹോദരം, ക്ഷയം എന്നീ ആറു രോഗങ്ങളാണ്.. ഉള്ളിയില്‍ ഇരുമ്പിന്റെ അംശം വളരെ കൂടുതലായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തന്മൂലം....

Page 1 of 18601 2 3 4 5 6 7 8 9 1,860
Top