ശീതീകരിച്ച മത്സ്യത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് സാന്നിധ്യം, ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയിൽനിന്നുള്ള മത്സ്യ ഇറക്കുമതി നിരോധിച്ച് ചൈന.

ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള മത്സ്യ ഇറക്കുമതി നിരോധിച്ച് ചൈന. മത്സ്യത്തിൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായ ബാസു ഇന്റർനാഷണൽ വഴിയുള്ള മത്സ്യ ഇറക്കുമതി ചൈന നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത്.ഒരാഴ്‌ചത്തെ മത്സ്യ ഇറക്കുമതിയാണ് നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബാസു ഇന്റർനാഷണൽ വഴി എത്തിച്ച മൂന്ന് മത്സ്യപാക്കറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത്. വൈറസ് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പായ്‌ക്കറ്റുകൾ കമ്പനിയിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു.

ബാസു ഇന്റർനാഷണലിൽ നിന്നുള്ള മത്സ്യ ഇറക്കുമതി നിരോധിച്ചതായി ചൈന കസ്റ്റംസ് ഓഫിസാണ് അറിയിച്ചത്.ശീതീകരിച്ച കണവ മത്സ്യത്തിലാണ് കൊറോണ വെെറസ് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത്. ഒരാഴ്‌ചയ്‌ക്കു ശേഷം വിലക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് ചൈനീസ് ജനറൽ അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷൻ ഓഫ് കസ്റ്റംസ് വ്യക്തമാക്കി.

Top