കെ സുരേന്ദ്രൻ വലിയ പരാജയം : കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയിൽ ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് കടുത്ത അതൃപ്തി.

കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയിൽ ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് കടുത്ത അതൃപ്തി. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഒരുമിപ്പിക്കുന്നതിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ പരായജപ്പെട്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പാരാജയത്തെക്കാളും മോശമായ സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിലെ ബിജെപിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയെന്ന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം വിലയിരുത്തി. സംസ്ഥാനത്തെ സംഘടനാപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയാണ് ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദ പങ്കുവച്ചത.് മുതിർന്ന നേതാക്കളെ ഇത്രയും ശത്രുതയോടെ സമീപിക്കുന്ന രീതി ഒരു രാഷ്രീയനേതാവിനും യോജിക്കുന്നതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കെ സുരേന്ദ്രൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതാവിനെ പോലെ പ്രവർത്തിച്ചതിലെ അതൃപ്തിയും ജെ പി നദ്ദ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്തെ ബിജെപിയുടെ നേതാക്കളെ അടക്കം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പദ്ധതി തയാറാക്കാനും നദ്ദ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സുരേന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നിരിക്കുന്ന വിവാദങ്ങളിൽ വ്യക്തിപരമായി ഒരു തരത്തിലും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന ഉറപ്പും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായില്ല. മറിച്ച് സംസ്ഥാന ബിജെപി ഘടകത്തിന് പിന്തുണ നൽകാമെന്ന് മാത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Top